เทคนิคการสอน ห้องเรียนกลับด้าน

“ห้องเรียนกลับด้าน” คือวิธีการสอนแบบใหม่ที่จะเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ กลับตาลปัตร

ทุก ๆ วัน คุณครูนับหมื่นจะสอนบทเรียนเดิม ๆให้กับนักเรียนนับล้าน ทุก ๆ คืน นักเรียนนับล้านก็จะต้องนั่งทำการบ้านเดิม ๆ พยายามแก้โจทย์แบบเดิม ๆ แต่ “ห้องเรียนกลับด้าน” จะเปลี่ยนกิจวัตรเดิม ๆ นั้นไปโดยสิ้นเชิง

ในชั้นเรียนปกติ นักเรียนจะต้องนั่งฟังครูบรรยาย ทำแบบทดสอบในห้องเรียน และกลับไปอ่านหนังสือและทำการบ้านที่บ้าน แต่ในการสอนแบบ “กลับด้าน” นี้ นักเรียนจะต้องเรียนหัวข้อนั้น ๆ ด้วยตัวเองก่อนจากวิดีโอใน Youtube และจึงเริ่มนำความรู้ไปใช้ทำโจทย์และแก้ปัญหาต่าง ๆ ในห้องเรียน

โรงเรียนยุคใหม่ที่ใช้การสอนแบบกลับด้านนี้ต่างได้ประโยชน์หลายอย่าง: 1. นักเรียนจะสามารถทำความเข้าใจกับบทเรียนได้ช้าเร็วตามความสามารถของตนเอง เพราะสามารถกลับมาดูวิดีโอซ้ำได้ 2. มีประสิทธิภาพมากกว่า เพราะนักเรียนมีความพร้อมเมื่อเดินเข้าห้องเรียน 3. ทำให้การเรียนเปี่ยมคุณภาพ เพราะนักเรียนจะมีเวลาทำงานกลุ่มหรือโครงงานมากขึ้น 4. การทำการบ้านในห้องเรียนทำให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นผลดีต่อทั้งเด็กที่เรียนรู้ได้เร็วและเด็กที่เรียนได้ช้ากว่า

การสอนแบบกลับด้านยังช่วยพัฒนาการสอนของครูอีกด้วย โดยปกติ คุณครูมักจะมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนกล้าถามคำถามมากที่สุด แต่วิธีนี้จะทำให้คุณครูหันมาสนใจเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่ แทนที่จะสนใจแค่เด็กที่มีความมั่นใจ นอกจากนี้แทนที่คุณครูจะยืนสอนจากหน้าชั้นเรียน คุณครูจะยืน “แนะนำอยู่ข้าง ๆ” แทน นี่จะทำให้คุณครูได้ใกล้ชิดกับเด็กแต่ละคนมากขึ้น

คุณครูที่ไม่ถนัดด้านการนำเสนออาจใช้วิดีโอมาช่วยเสริมในการอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดและมุ่งเน้นไปที่วิธีสอนที่คนเองถนัด เช่น การให้ทำโครงงานหรือการทดลอง เมื่อมีวิดีโอที่สอนหัวข้อต่าง ๆ อยู่บนโลกออนไลน์ คุณครูก็ไม่ต้องบรรยายเรื่องเดิม ๆ ซ้ำ ๆ อีกต่อไป จึงทำให้มีเวลาตอบสนองความต้องการของนักเรียนมากขึ้น

นักวิชาการหลายคนระบุว่าห้องเรียนกลับด้านนี้ยังช่วยให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน เพราะทุกคนจะได้รับความสนใจเท่ากันเวลาทำการบ้าน ปัจจุบันเด็กที่มีผู้ปกครองคอยดูแล มีพี่ หรือมีครูสอนพิเศษส่วนตัวมักมีโอกาสมากกว่าเด็กที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้